Przejdź do głównej zawartości

Jak nie czytam, jak czytam!

8 czerwca odbędzie się katowicka edycja ogólnopolskiej akcji czytelniczej "Jak nie czytam, jak czytam" :)
Celem akcji jest:
  • Zwrócenie uwagi na diagnozowany przez coroczne badania Biblioteki Narodowej systematyczny spadek czytelnictwa wśród dorosłych Polaków (powyżej 15. roku życia), i wykorzystanie masowej akcji do pokazania większej aktywności czytelniczej dzieci i młodzieży.
  • Promocja czytania książek wśród uczniów, inicjowanie mody na czytanie, wspieranie dzieci i młodzieży aktywnych czytelniczo.
  • Podkreślenie konieczności tworzenia przez środowiska szkolne, władze lokalne i struktury państwa warunków do skutecznej edukacji czytelniczej w szkołach i ułatwiania dzieciom oraz młodzieży dostępu do atrakcyjnej dla nich literatury.
  • Integracja lokalnych środowisk zainteresowanych działaniami na rzecz rozwoju czytelnictwa.
  • Upowszechnienie opinii, że szansą na poprawę wskaźników czytelnictwa jest edukacja czytelnicza młodego pokolenia.
  • Promocja bibliotek, szczególnie szkolnych oraz podkreślanie ich znaczenia dla edukacji czytelniczej.
  • Rozwijanie czytelnictwa.
Będziemy także i my z naszymi wspaniałymi uczniami :) 


Komentarze