czwartek, 21 marca 2019

KONKURS NA RECENZJĘ KSIĄŻKI "Weź nie pytaj...Weź przeczytaj"

UWAGA UWAGA !!!!
OGŁASZAMY ŚWIETNY KONKURS :)


WEŹ NIE PYTAJ - WEŹ PRZECZYTAJ - KONKURS NA RECENZJĘ DOWOLNEJ KSIĄŻKI

Szczegóły w bibliotece szkolnej oraz w regulaminie poniżej. Pamiętajcie, świetna recenzja to wcale nie wielkie elaboraty, czasem wystarczy kilka zdań :) Podzielcie się z nami swoimi opiniami.
A nagrody...Czekają :)

Prace możecie składać w bibliotece do 12 kwietnia b.r.


REGULAMIN KONKURSU NA RECENZJĘ KSIĄŻKI
“Weź nie pytaj - weź przeczytaj”


1. Organizator

Organizatorem konkursu jest biblioteka IV Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. St. Maczka w Katowicach

2. Cele konkursu: 

       aktywizowanie uczniów do działań twórczych, 
       rozwijanie talentów literackich, 
       rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród uczniów, 
       propagowanie i rozwijanie wśród uczniów czytelnictwa, jako wartościowego sposobu spędzania wolnego czasu i cennego źródła zdobywania informacji, 
       popularyzowanie zbiorów bibliotecznych w środowisku szkolnym.

3. Uczestnicy i warunki uczestnictwa 

       Konkurs przeznaczony jest dla uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. St. Maczka w Katowicach
       Przedmiotem konkursu jest przygotowanie recenzji dowolnej książki zarówno takiej, która znajduje się już w bibliotece, ale również tytułu, którego biblioteka szkolna jeszcze nie posiada
       Uczestnik może dostarczyć maksymalnie trzy recenzje przygotowane samodzielnie. Każda praca nosząca znamiona plagiatu innej recenzji będzie automatycznie zdyskwalifikowana.

4. Termin i zasady przekazania prac konkursowych 

Recenzje należy składać w bibliotece szkolnej w terminie: 21 marca - 12 kwietnia 2019 r.

5. Kryteria oceny prac konkursowych: 

       zgodność treści recenzji z treścią merytoryczną książki, 
       sposób zachęcenia czytelników do przeczytania książki, 
       interpretacja własna tematu, 
       walory przekazu.

6. Zasady przyznawania nagród  

       Zwycięzców wyłoni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 
       Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
       Dostarczenie recenzji książki jest jednoznaczne ze zgodą na jej opublikowanie na szkolnym blogu.  Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 
       Informacje na temat wyników konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły, w bibliotece szkolnej, na blogu biblioteki a także na Librusie
       Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2019 r.

7. Koordynatorzy konkursu

Magdalena Dyrda - biblioteka
Henryka Płaza - biblioteka

Barbara Sowa - biblioteka 


czwartek, 7 lutego 2019

Ferie z książką

Drodzy Uczniowie, Nauczyciele, Pracownicy Szkoły...
Zapraszamy serdecznie do biblioteki szkolnej po wypożyczenie książki na ferie :)

środa, 19 grudnia 2018

Zaczytanych Świąt :)

Kochani Czytelnicy... Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice, Pracownicy Szkoły...

Składamy Wam najserdeczniejsze życzenia: zdrowych, radosnych i bardzo rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia. Chwili relaksu z ciekawą książką :) oraz wszystkiego co najlepsze w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku 2019.

Henia, Magda, BasiaGlobalne Czytanie o Globalnych Wyzwaniach

Reprezentacja naszej szkoły - 11 grudnia b.r. wzięła udział w bardzo ciekawym wydarzeniu pod hasłem: "Globalne Czytanie o Globalnych Wyzwaniach". Projekt został zorganizowany przez Fundację The Bridge i Bibliotekę Śląską w Katowicach. Zgłębialiśmy tematykę globalnych wyzwań społecznych, środowiskowych i ekonomicznych a także omawialiśmy Cele Zrównoważonego Rozwoju...a wszystko to w baśniowej formie.

środa, 5 grudnia 2018

Andrzejki w bibliotece

Kochani,
jak co roku w naszej bibliotece odbyły się wróżby Andrzejkowe...było miło, wesoło i słodko :)


środa, 28 listopada 2018

ANDRZEJKOWE WRÓŻBY W BIBLIOTECE ..... NA SŁODKO :)

Tradycją się już stało, że 30 listopada obchodzimy w naszej bibliotece szkolnej Andrzejki. Zapraszamy w piątek (30 listopada) na słodkie wróżby - oczywiście z zacięciem literackim :) a wszystkich chętnych mistrzów wypieków prosimy o pomoc (własnoręczne ciasteczka mile widziane) :)