Przejdź do głównej zawartości
Dlaczego edukacja globalna?
Edukacja globalna to edukacja, która otwiera oczy i umysły ludzi na rzeczywistość, uświadamia potrzebę stworzenia świata, w którym będzie więcej sprawiedliwości, równości i będą przestrzegane prawa człowieka.
Ogólnoświatowa współzależność zwiększa się; nasze życie jest coraz bardziej splecione z życiem innych ludzi na całym świecie. Ale jednocześnie w naszym świecie zwiększają się rozbieżności i nierówność. Jest oczywiste, że globalne problemy i wyzwania – bieda, zrównoważona przyszłość, pokój i zgoda – wymagają rozwiązań ogólnoświatowych . I właśnie w tym świecie ludzie są coraz bardziej zatroskani problemami globalnymi i ich rozwiązaniami. Edukacja globalna jest bardzo ważną odpowiedzią na rzeczywistość życia w globalnym świecie. Jest to rodzaj edukacji niezbędny, który pomaga ludziom w nim żyć, czuć się za niego odpowiedzialnymi i wspólnie uczyć się jak zmieniać świat na lepsze.

Tak więc,  ‘edukacja globalna’ jest terminem zbiorczym zawierającym w sobie edukację dla pokoju, edukację rozwojową, edukację o prawach człowieka, edukację dla pokoju i zapobiegania konfliktom, edukację międzykulturową, edukację dla społeczności zrównoważonej oraz edukację ekologiczną. Pociąga to za sobą te rodzaje edukacji dla zmian socjalnych, lokalnych i globalnych, które podzielają perspektywę sprawiedliwości i zaangażowanie w budowanie bardziej sprawiedliwego świata w kontekście globalizacji. Te rodzaje edukacji powstały w odpowiedzi na ogólnoświatowe wyzwania i są inne w różnych państwach. Dzięki powiązaniu ich ze sobą można dzielić się strategiami, doświadczeniami i w ten sposób może zwiększyć się pula dostępnych środków.

Tydzień edukacji globalnej

Tegoroczna, 16. już edycja Tygodnia Edukacji Globalnej odbywającego się pod patronatem Centrum Północ-Południe przy Radzie Europy, odbędzie się w Polsce w dniach 15 – 23 listopada 2014 roku. Jak co roku, koordynatorem Tygodnia Edukacji Globalnej 2014 jest Grupa Zagranica. Ogólnoeuropejskie hasło Tygodnia Edukacji Globalnej w 2014 roku brzmi "Bezpieczenśtwo żywności". W związku z tematem przewodnim tegorocznej edycji Tygodnia Edukacji Globalnej, poruszana będzie problematyka dotycząca pochodzenia żywności, sprawiedliwego handlu,  a także przyjrzenia się w tym kontekście własnym, codziennym nawykom i decyzjom konsumenckim.


źrodło:
www.etyczne.pl/edukacja globalna,26
www.zagranica org pl aktualności /
tydzień edukacji globalnej

 Z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej  członkinie Koła Miłośników  Książki i Biblioteki :
Oliwia i Sylwia z kl.Ia wykonałygazetkę informacyjną ,
 którą umieściłyśmy na korytarzu szkolnym.
Artykuły oraz zdjęcia na gazetce na temat Edukacji Globalnej
zawierają podstawowe wiadomości, które zapoznają uczniów
 z głównymi założeniami edukacji globalnej, jej problemami
 a może zachęcą do działań w ramach światowej globalizacji.
 Inicjatywy Tygodnia mają bowiem przyczynić się do pobudzenia aktywności młodych ludzi na rzecz bardziej sprawiedliwego świata, ukazywać konkretne możliwości zaangażowania i uświadomić im w  odpowiedzialność za własne działania.


Komentarze