Przejdź do głównej zawartości

      

Akcja " Czytamy Przedszkolakom"

Uczennice klasy IId  systematycznie  odwiedzają Przedszkole Nr 20 w Katowicach.Czytają one wychowankom Przedszkola bajki dziecięcej klasyki światowej oraz bajki edukacyjne.Ich zadaniem jest rozwijanie słownictwa, wyobraźni przedszkolaków, wzbudzanie wśród nich zainteresowań czytelniczych, ćwiczenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, przekazanie wartości moralnych przedszkolakom, zapobieganiu uzależnieniom od telewizora i komputera, kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy na całe życie.Uczennice wywiązują się z powierzonych zadań bardzo dobrze.Umiejętności zdobyte w trakcie tej akcji chcą wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej.

                    

Komentarze