Przejdź do głównej zawartości

Tydzień Edukacji Globalnej - 16-20 listopada

Już niebawem odbędzie się X edycja Gry Miejskiej Fair Train. 
Impreza organizowana jest cyklicznie w ramach obchodów Tygodnia Edukacji Globalnej.

W tym roku niestety nie spotkamy się z uczestnikami tak jak do tej pory  - czyli na świetnie zorganizowanych stacjach zadaniowych. Grę przenosimy do Internetu. Na szczęście dzięki ogromnym możliwościom technologicznym - przygotowujemy stację zdalnie. Poznajemy program Genial.ly, przygotowujemy prezentacje, quizy. Oj będzie na bogato 👍😍

Gra odbędzie się 18 listopada on line - weźmie w niej udział dwóch uczniów z naszej szkoły.
Tematyka edukacji globalnej jest nam od lat bliska.
"Współpraca, solidarność i poszanowanie praw człowieka są kluczowymi wartościami, które pozwolą nam walczyć o lepszą przyszłość dla nas i kolejnych pokoleń, a dzielenie się doświadczeniami, wiedzą to najlepszy sposób nauki i poznawania świata". 

„Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza jego zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności łączących ludzi i miejsca. Jej celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości.

Przez współzależności rozumiemy wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych.

Edukacja globalna kładzie szczególny nacisk na:

 • tłumaczenie przyczyn i konsekwencji zjawisk
 • ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę
 • przełamywanie istniejących stereotypów i uprzedzeń
 • przedstawianie perspektywy Globalnego Południa
 • kształtowanie krytycznego myślenia i zmianę postaw

Do aktualnych wyzwań globalnych zaliczyć można:

 • zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie
 • poprawa jakości życia w krajach Globalnego Południa
 • zapewnienie zrównoważonego rozwoju
 • budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych pomiędzy krajami Globalnej Północy i Globalnego Południa

U podstaw edukacji globalnej leżą wartości:

 • godność
 • sprawiedliwość
 • solidarność
 • równość
 • pokój
 • wolność

Edukacja globalna sprzyja kształtowaniu postaw:

 • odpowiedzialności
 • szacunku
 • uczciwości
 • otwartości
 • odpowiedzialności
 • osobistego zaangażowania
 • gotowości do ustawicznego uczenia się
Źródło informacji: https://teg.edu.pl/edukacja-globalna


Źródło obrazka: https://teg.edu.pl/edukacja-globalna

Komentarze