Przejdź do głównej zawartości

"Weź nie pytaj, weź przeczytaj" - konkurs na recenzję książki

Drodzy Uczniowie, Szanowni Nauczyciele :) 💖

Dla wszystkich chętnych ogłaszamy konkurs - a jak konkurs to i będą nagrody!

WEŹ NIE PYTAJ - WEŹ PRZECZYTAJ 👪 💙 😻
KONKURS NA RECENZJĘ DOWOLNEJ KSIĄŻKI


Pamiętajcie, świetna recenzja to wcale nie wielkie elaboraty, czasem wystarczy kilka zdań :) 
Podzielcie się z nami swoimi opiniami.

Prace możecie przesyłać mailem (b.sowa@maczek.edu.pl) albo w wiadomości poprzez dziennik elektroniczny do pani Heni, pani Justyny, pani Basi.REGULAMIN KONKURSU NA RECENZJĘ KSIĄŻKI
“Weź nie pytaj - weź przeczytaj”


1. Organizator

Organizatorem konkursu jest biblioteka IV Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. St. Maczka w Katowicach

2. Cele konkursu: 

       aktywizowanie uczniów do działań twórczych, 
       rozwijanie talentów literackich, 
       rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród uczniów, 
       propagowanie i rozwijanie wśród uczniów czytelnictwa, jako wartościowego sposobu spędzania wolnego czasu i cennego źródła zdobywania informacji, 

3. Uczestnicy i warunki uczestnictwa 

       Konkurs przeznaczony jest dla uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. St. Maczka w Katowicach oraz dla nauczycieli i pracowników szkoły.
       Przedmiotem konkursu jest przygotowanie recenzji dowolnej książki.
       Uczestnik może przesłać maksymalnie trzy recenzje przygotowane samodzielnie. Każda praca nosząca znamiona plagiatu innej recenzji będzie automatycznie zdyskwalifikowana.

4. Termin i zasady przekazania prac konkursowych 

Recenzje należy przesyłać do 30 maja mailem, lub poprzez wiadomość w dzienniku elektronicznym.

5. Kryteria oceny prac konkursowych: 

       zgodność treści recenzji z treścią merytoryczną książki, 
       sposób zachęcenia czytelników do przeczytania książki, 
       interpretacja własna tematu, 
       walory przekazu.

6. Zasady przyznawania nagród  

       Zwycięzców wyłoni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 
       Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
       Przesłanie recenzji książki jest jednoznaczne ze zgodą na jej opublikowanie na szkolnym blogu. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 
       Informacje na temat wyników konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły, na blogu biblioteki a także poprzez wiadomość w dzienniku elektronicznym.

7. Koordynatorzy konkursu
         Zespół Biblioteki
Komentarze