Przejdź do głównej zawartości

KONKURS NA RECENZJĘ KSIĄŻKI "Weź nie pytaj...Weź przeczytaj"

UWAGA UWAGA !!!!
OGŁASZAMY ŚWIETNY KONKURS :)


WEŹ NIE PYTAJ - WEŹ PRZECZYTAJ - KONKURS NA RECENZJĘ DOWOLNEJ KSIĄŻKI

Szczegóły w bibliotece szkolnej oraz w regulaminie poniżej. Pamiętajcie, świetna recenzja to wcale nie wielkie elaboraty, czasem wystarczy kilka zdań :) Podzielcie się z nami swoimi opiniami.
A nagrody...Czekają :)

Prace możecie składać w bibliotece do 12 kwietnia b.r.


REGULAMIN KONKURSU NA RECENZJĘ KSIĄŻKI
“Weź nie pytaj - weź przeczytaj”


1. Organizator

Organizatorem konkursu jest biblioteka IV Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. St. Maczka w Katowicach

2. Cele konkursu: 

       aktywizowanie uczniów do działań twórczych, 
       rozwijanie talentów literackich, 
       rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród uczniów, 
       propagowanie i rozwijanie wśród uczniów czytelnictwa, jako wartościowego sposobu spędzania wolnego czasu i cennego źródła zdobywania informacji, 
       popularyzowanie zbiorów bibliotecznych w środowisku szkolnym.

3. Uczestnicy i warunki uczestnictwa 

       Konkurs przeznaczony jest dla uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. St. Maczka w Katowicach
       Przedmiotem konkursu jest przygotowanie recenzji dowolnej książki zarówno takiej, która znajduje się już w bibliotece, ale również tytułu, którego biblioteka szkolna jeszcze nie posiada
       Uczestnik może dostarczyć maksymalnie trzy recenzje przygotowane samodzielnie. Każda praca nosząca znamiona plagiatu innej recenzji będzie automatycznie zdyskwalifikowana.

4. Termin i zasady przekazania prac konkursowych 

Recenzje należy składać w bibliotece szkolnej w terminie: 21 marca - 12 kwietnia 2019 r.

5. Kryteria oceny prac konkursowych: 

       zgodność treści recenzji z treścią merytoryczną książki, 
       sposób zachęcenia czytelników do przeczytania książki, 
       interpretacja własna tematu, 
       walory przekazu.

6. Zasady przyznawania nagród  

       Zwycięzców wyłoni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 
       Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
       Dostarczenie recenzji książki jest jednoznaczne ze zgodą na jej opublikowanie na szkolnym blogu.  Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 
       Informacje na temat wyników konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły, w bibliotece szkolnej, na blogu biblioteki a także na Librusie
       Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2019 r.

7. Koordynatorzy konkursu

Magdalena Dyrda - biblioteka
Henryka Płaza - biblioteka

Barbara Sowa - biblioteka 


Komentarze