Przejdź do głównej zawartości

Gra Miejska "Fair Train" Warsztaty dla wolontariuszy

Gra Miejska "Fair Train" zbliża się wielkimi krokami. A my wraz z uczennicami dzielnie pracujemy nad przygotowaniem stacji zadaniowej.16 października odbyło się w Pałacu Młodzieży w Katowicach spotkanie warsztatowe dla wolontariuszy Gry Miejskiej. Temat naszej stacji to Piąty Cel Zrównoważonego Rozwoju, czyli równość płci. Po intensywnej burzy mózgów udało się! Mamy to! Ale nic więcej nie możemy powiedzieć, zadanie na stacji to tajemnica aż do 20 listopada -czyli dnia Gry. Przypomnijmy tylko, o co właściwie chodzi z tą edukacją globalną? ..."Głównym celem edukacji globalnej są działania edukacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa: przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości i zagadnieniom współzależności. Przez współzależności należy rozumieć wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych.
Do aktualnych wyzwań globalnych zaliczyć można m.in.:
– zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie;
– poprawę jakości życia w krajach Globalnego Południa;
– ochronę praw człowieka;
– zapewnienie zrównoważonego rozwoju;
–  budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych pomiędzy krajami globalnej Północy i globalnego Południa...."
Tekst informacji o edukacji globalnej ze strony: http://www.eurodesk.pl/granty/edukacja-globalna

Komentarze