Przejdź do głównej zawartości

Gra Miejska "Fair Train"


Drodzy Uczniowie,
w tym roku szkolnym ponownie angażujemy się w organizację Gry Miejskiej "Fair Train"

Gra przybliża tematykę edukacji globalnej...czyli działań edukacyjnych i informacyjnych skierowanych do polskiego społeczeństwa. Mają one na celu wyjaśnienie, na czym polegają problemy rozwoju współczesnego świata oraz jakie czynniki i w jaki sposób kształtują międzynarodowy rozwój. Edukacja globalna  przybliża sytuację w krajach rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową, pomaga zrozumieć  globalne współzależności pomiędzy społeczeństwami krajów rozwiniętych a społeczeństwami krajów rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową. Powinna ona również pobudzać do krytycznej i świadomej refleksji nad własnym stylem życia i codziennymi wyborami, które w kontekście globalnym wywierają pozytywny bądź negatywny wpływ na jakość życia ludzi w innych krajach. W rezultacie edukacja globalna powinna prowadzić do osobistego zaangażowania na rzecz walki z ubóstwem na świecie i włączenia się w proces budowania globalnego społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy. 
Źródło informacji: http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/pl/o-projekcieDrużyny z całego województwa ponownie przemierzą Katowice, dotrą do stacji zadaniowych i zmierzą się z zadaniami tematycznie związanymi oczywiście z edukacją globalną. Na zwycięzców czekają cenne nagrody.

Chętnych uczniów zapraszam do prowadzenia jednej ze stacji zadaniowych. Gwarantuję świetną zabawę :)
Szczegóły w bibliotece szkolnej.


Źródło grafiki: http://www.ceo.org.pl/pl/globalna/news/definicja-edukacji-globalnej

Komentarze