Przejdź do głównej zawartości
Martyna Adamiec w III etapie (Finale) Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej
16 stycznia odbył się równocześnie  w Krakowie i Łodzi
 II etap Olimpiady Bibliologiczneji Informatologicznej
zorganizowanej przez Instytut Bibliotekoznawstwa
i Informacji Naukowej Uniwersytetu w Łodzi.
Tegoroczna edycja Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej została ponownie objęta patronatem honorowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 Do II etapu Olimpiady przystąpiło ponad 70 uczniów.
 Był to egzamin pisemny(test oraz wypowiedź pisemna).
Sprawdzono  wśród wybranych uczniów szkół ponadgimnazjalnych
z całego kraju wiadomości związane z historią pisma, książki,
znaczeniem literatury, informacją, kulturą czytelniczą
oraz biblioteką.
Przygotowanie  do konkursu polegało na przeczytaniu  13 książek
oraz opracowaniu 12  zagadnień dotyczących bibliotekoznawstwa,
poleconych przez Organizatora Olimpiady.
Do III etapu zakwalifikowało się 24 uczniów,
a wśród nich licealistka naszej Szkoły Martyna Adamiec z kl.IIc.

Serdecznie gratulujemy !!!
Trzymamy kciuki za Martynę, aby powidło jej się w Finale Olimpiady.
Etap odbędzie się w siedzibie Komitetu Głównego Olimpiady:
Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu
w Łodzi.

A oto co Martyna może  zyskać:
UPRAWNIENIA I NAGRODY

§ 7 Nagrody i uprawnienia
 
7.1. Komitet Główny Olimpiady wystawia uczestnikowi zawodów trzeciego stopnia zaświadczenie o uzyskaniu odpowiedniego tytułu: uczestnika, finalisty lub laureata Olimpiady.
7.2. Tytuł laureata otrzymują uczestnicy III etapu, którzy uzyskali 3 najwyższe wyniki punktowe.  Tytuł finalisty przysługuje uczestnikom, którzy uzyskali 7 kolejnych wyników punktowych.  Pozostali otrzymują tytuł uczestnika III etapu.
7.3. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r., nr 13, poz. 125, z późn. zm.) laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych przysługuje prawo do oceny celującej końcoworocznej z wybranego przedmiotu: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie. Decyzję w tej kwestii podejmują nauczyciele danego przedmiotu.
Uczelnie wyższe prowadzące studia na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (lub kierunki zbliżone) mogą zwolnić zupełnie lub w części laureatów lub finalistów Olimpiady z postępowania rekrutacyjnego. Decyzja w tym zakresie należy do władz uczelni.
źródło: Regulamin Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej

Komentarze