Przejdź do głównej zawartości
Martyna Adamiec w II etapie Olimpiady
 Bibliologiczneji Informatologicznej.
Martyna Adamiec uczennica kl.IIc wzięła udział w I etapie Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej zorganizowanej przez pracowników Wydziału Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego.Tegoroczna edycja ma uświetnić trwający obecnie ROK CZYTELNICTWA.
Licealistka pod opieką Pani  mgr Elżbiety Kasprzyszak 
napisała esej nt.Biblioteka miejscem spotkań,
który zapewnił jej udział w II etapie Olimpiady.
Temat eseju uczennica wybrała z trzech zagadnień
zaproponowanych przez Organizatorów Olimpiady.
Pracę Martyny sprawdziła i oceniła Pani mgr Martyna Lubczyk.
 II etap odbędzie się w dniu 16.01.2015 r. na Uniwersytecie w Łodzi
Martynie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
 


Cele Organizatorów Olimpiady:

  • rozbudzenie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowań związanych z książką, informacją, kulturą czytelniczą i biblioteką,
  • inspirowanie twórczych postaw i eksponowanie znaczenia pracy intelektualnej w życiu zawodowym i społecznym nauczycieli i uczniów,
  • kształcenie i wychowywanie młodzieży do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz traktowania informacji jako szczególnego dobra niematerialnego,
  • wyrabianie postawy poszanowania dla dóbr kultury narodowej w dobie powszechnej globalizacji oraz właściwe pojmowanie działalności bibliotek, archiwów i fundacji gromadzących piśmienniczy dorobek narodowy,
  • umożliwienie uczniom prezentacji na szerszym forum swoich pasji, pomysłów, wiedzy i umiejętności  w zakresie tematycznym Olimpiady,
  • umożliwienie nauczycielom bibliotekarzom oraz nauczycielom przedmiotowym  prezentacji na szerszym forum efektów swojej pracy z uczniem w zakresie tematycznym Olimpiady,
  • skrócenie ścieżki postępowania rekrutacyjnego na studiach licencjackich I stopnia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo  laureatom  i finalistom III Etapu Olimpiady,
  • pozyskanie studentów świadomych swoich decyzji w kwestii wyboru kierunku studiów bibliologicznych i informatologicznych,
  • promocja zawodu bibliotekarza i pokrewnych profesji,
  • integracja środowiska akademickiego, oświatowego i zawodowego.

Komentarze