Przejdź do głównej zawartości
Warsztaty biblioteraupetyczne " Nie daj się zwilczyć"
W dniu 24.04.2014 r. w bibliotece szkolnej zorganiowano warsztaty biblioteraupetyczne
 nt." Nie daj się zwilczyć".
 Zajęcia poprowadziła Pani dr Małgorzata Gwadera,
pracownik naukowy Wydziału Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego.
Głównym tekstem był wiersz Edwarda Stachury"Człowiek Człowiekowi"
A oto jego treść:
Człowiek człowiekowi
 
Człowiek człowiekowi wilkiem 
Człowiek człowiekowi strykiem 
Lecz ty się nie daj zgnębić 
Lecz ty się nie daj spętlić 
  
 Człowiek człowiekowi szpadą 
Człowiek człowiekowi zdradą 
Lecz ty się nie daj zgładzić 
Lecz ty się nie daj zdradzić 

Człowiek człowiekowi pumą 
Człowiek człowiekowi dżumą 
Lecz ty się nie daj pumie 
Lecz ty się nie daj dżumie 

Człowiek człowiekowi łomem 
Człowiek człowiekowi gromem 
Lecz ty się nie daj zgłuszyć 
Lecz ty się nie daj skruszyć 

Człowiek człowiekowi wilkiem 
Lecz ty się nie daj zwilczyć 
Człowiek człowiekowi bliźnim 
Z bliźnim się możesz zabliźnić
 
Edward Stachura


  W wierszu opisany jest człowiek jako istota szukająca  przyjaciół, ale jednocześnie zła, 
która chce wykorzystać drugiego człowieka. Wiersz jest ostrzeżeniem, aby unikać złych ludzi, a żyć w zgodzie z dobrymi, starać się nie stać podłym.

Spotkanie dotyczące biblioterapii było ciekawym doświadczeniemUczestnicy mieli możliwość usłyszeć co to jest i jaką pełni funkcję tekst  biblioteraupetyczny

.
Dyskusja związana z problemem"zwilczenia"w społeczeństwie oraz przyświecające jej hasło-homo homini lupus- znacznie różniła się od tych z jakimi się przeważnie spotykamy.Czy naprawdę człowiek człowiekowi wilkiem? Co społeczeństwo i nasze aspiracje robią z nami oraz jak wiele jest warte własne"ja" we współczesnym świecie.? Wspólnie szukano odpowiedzi na te pytania.Zwrócono nam uwagę na fakt, że przed" zwilczeniem" może nas ochronić  stawianie sobie  i dążenie do osiągnięcia właściwych celów w życiu. 

 

.
Komentarze