Przejdź do głównej zawartości
Rok 2014- Rokiem Kolberga

Decyzję o ustanowieniu Roku 2014 Rokiem Kolberga uzasadniono następująco  :
"Dorobek naukowo -badawczy Oskara Kolberga dokumentujący kulturę ludową XIX wieku
jest imponujący
- ze względu na wszechstronny zakres jego zainteresowań kulturą ludu oraz
- geografię badań obejmującą Polskę przedrozbiorową i obszary ludowych kultur Ukrainy, Białorusi, Litwy,Śląska, Słowian południowych, Łużyczan, Czechów i Słowaków.
 Oskar Kolberg zebrał i opracował 33 tomy monografii regionalnych i tematycznych,
 opublikował około 200 artykułówz zakresu etnografii, folklorystyki, językoznawstwa, muzykologii...."

W ramach obchodów Roku Kolberga zrealizowany zostanie:
- bogaty program koncertowy,
- działania edukacyjne i wydawnicze.

Oskar Kolberg (1814-1890) to kompozytor i folklorysta o najbogatszym dorobku w dziewiętnastowiecznej Europie.
 Jego zapisy muzyki i tekstów folkloru ukazane w kontekście życia i kultury wspólnot lokalnych do dziś wykorzystywane są przez muzyków, kompozytorów, badaczy i wszystkich pragnących poznać kulturę wsi polskiej XIX w.
Zrobił dla kultury ludowej więcej niż którykolwiek z Polaków choć w jego  żyłach płynęła krewfrancusko - niemiecka Jako młody chłopak marzył o karierze muzyka.
Komponował mazurki, kujawiaki i opery, jednak w pamięci potomnych zapisał się dziełem poświęconym twórczości ludowej. 
Głównym dziełem Oskara Kolberga jest wielotomowe opracowanie:"Lud.Jego zwyczaje,sposób życia,mowa,podania,przysłowia,obrzędy,gusła,zabawy,pieśni,muzyka i tańce."

 
KolbergOskar (1814-1890)
źródło:www.folk.pl/folk/zespoły/ zespół php? Rok Kolberga
                                                       
     
Komentarze