Przejdź do głównej zawartości
Projekt edukacyjny metodą WebQuest
Uczennice naszej Szkoły: Martyna Adamiec        kl.Ic
                                          Agnieszka Księżarek    kl.Id
                                          Emilia Kostek               kl.Id
                                          Ewelina Jelonek            kl.IId
przystąpiły do redagowania międzyszkolnej gazetki internetowej metodą WebQuest.
Metoda WebQuest (internetowe poszukiwanie) to działalność badawcza , w której większość
lub wszystkie informacje wykorzystywane przez ucznia pochodzą z Internetu
 Projekt ten jest tak zaprojektowany, aby motywować do twórczego wykorzystania informacji, wspomagać myślenie na poziomie analizy, syntezy i ewaluacji.
Celem zadania jest:
- kształtowanie umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania, wykorzystywania informacji,
- poznawanie zasad prawa autorskiego,
- poznawanie i zastosowanie form publicystycznych,
- kształtowanie umiejętności poszukiwań i precyzji wyrażania komunikatów.
Wasze koleżanki zredagowały w wersji elektronicznej artykuły na temat:
                     Wynalazek druku
                     Od pisarza do czytelnika
                     Dlaczego czytamy?
                     Cała Polska czyta dzieciom, czyli o akcjach popularyzujących czytanie
Wszystkie artykuły zostaną zamieszczone w międzyszkolnej gazetce internetowej!

Gratulujemy !!!Komentarze