Przejdź do głównej zawartości
Wzrost atrakcyjności biblioteki!
Komputeryzacja zbiorów bibliotecznych, ich elektroniczne wypożyczanie oraz wyszukiwanie informacji, tworzenie dokumentów przez uczniów za pomocą technologii informacyjnych w bibliotece spowodowało większe zainteresowanie licealistów biblioteką szkolną- Centrum Informacyjnym i jej księgozbiorem.
Duża ilość nowo zakupionych książek- lektur, beletrystyki oraz literatury popularno-naukowej
wpłynęły na wzrost czytelnictwa wśród młodzieży.

Komentarze