Przejdź do głównej zawartości

O bibliotece IV LO

Biblioteka zajmuje bardzo ważne miejsce w naszej Szkole. Istnieje ona już od chwili powstania Szkoły w 1951 roku.Gromadzone są w niej i udostępniane czytelnikom Szkoły zbiory
 ze wszystkich dziedzin nauki.
Księgozbiór jest gromadzony w bibliotece szkolnej zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami nauczycieli i uczniów.
Czytelnicy znajdą w bibliotece: lektury szkolne
                                                    literaturę piękną,
                                                    literaturę popularno- naukową z wszystkich dziedzin nauki
                                                    podręczniki szkolne i akademickie,
                                                    Słowniki, wydawnictwa encyklopedyczne,
                                                    literaturę regionalną,
                                                    bestsellery,
                                                    czasopisma,
                                                    materiały audiowizualne,
                                                    płyty CD
Uczniowie mogą w bibliotece szkolnej korzystać z komputerów znajdujących się w czytelni i tworzyć materiały potrzebne do zajęć szkolnych za pomocą technologii informacyjnych.
W czytelni  mogą przygotowywać się do lekcji i konkursów.
Zbiory biblioteczne są  skomputeryzowane i wypożyczane elektronicznie.
W pracy nauczycieli bibliotekarzy wykorzystywane są elektroniczne katalogi.
Księgozbiór systematycznie wzbogacany jest w lektury. literaturę popularno- naukową oraz bestsellery polskie i światowe.
 
W ramach działalności edukacyjno, opiekuńczo- wychowawczej w bibliotece szkolnej odbywają się
zajęcia Koła Miłośników Książek i Biblioteki.
.Celem zajęć jest rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród młodzieży, zapoznanie ich z pracą biblioteki i angażowanie licealistów w formy pracy biblioteki np. konkursy czytelnicze (szkolne i międzyszkolne), spotkania z pisarzami, czytanie bajek przedszkolakom, prezentowanie nowości książkowych na gazetkach informacyjnych, zajęcia w warsztatach biblioteraupetycznych.
Odbywają się zajęcia biblioteczne, których celem jest rozbudzenie kultury i gustów literackich.
Młodzież uczy się pracy twórczej samodzielnej pracy z literaturą, pracy technologiami informacyjnymi..                                                   

Komentarze