Przejdź do głównej zawartości
Kilka słów o biblioterapii

Carter Good zaproponował następujące rozumienie biblioterapii: użycie książek do wpływania na ogólny rozwój w procesie interakcji pomiędzy czytelnikiem a literaturą, która jest stosowana do osobistej oceny, przystosowania się, wzrostu, ukierunkowanych na potrzeby higieny psychicznej.
Biblioterapia rozwojowa jest praktykowana przez nauczycieli jako wspomaganie procesu dydaktycznego i wychowawczego.Pozwala na zmianę sposobu myślenia, może doprowadzić do twórczego i aktywnego działania.Celem biblioterapii przeznaczonej dla młodych ludzi może być pomoc w znalezieniu miejsca w otaczającym świecie, czy przygotowanie do wyboru właściwych wartości, celów, norm.
Biblioterapia to rodzaj wsparcia,polegającego na rozwiązywaniu problemów przez ukierunkowane czytanie.
Teksty biblioteraupetyczne powinny być optymistyczne, mają utwierdzać w przekonaniu, że nie wolno  się załamywać, że do końca człowiek jest odpowiedzialny za swój los i,że warto cieszyć się każdą chwilą.
.

Komentarze