Przejdź do głównej zawartości
Zainteresowania czytelnicze - wzbogacają życie człowieka, stają się elementem twórczym jego osobowości, pomagają w rozwiązywaniu różnych problemów. W dobie komputerów, telewizji, kina warto zastanowić się nad rolą książki w naszym życiu.Poprzez utwory literackie poszukujemy prawd moralnych. Książka pomaga zrozumieć świat, dostrzegać i cenić ważne wartości społeczne: koleżeństwo, poszanowanie pracy, poczucie honoru, poszanowanie drugiego człowieka.Pomaga kształtować pozytywne cechy charakteru:  miłość,wrażliwość, tolerancję, uczucia patrotyczne. Dzięki książce poznajemy historię, folklor, tradycje naszego i innych krajów. Książka rozwija wyobraźnię, samodzielne myślenie, pobudza do twórczej działalności.Pełni funkcję teraupetyczną.
 Książka wyposaża nas w wiedzę z różnych dziedzin życia.Komentarze