Przejdź do głównej zawartości
JANUSZ KORCZAK (1878-1942) W tym roku obchodzimy "Rok Janusza Korczaka", lekarza, pisarza, wybitnego pedagoga. Janusz Korczak kochał dzieci i walczył o ich prawa, bo uważał, że powinny być traktowane jak dorośli. W warszawskim Domu Sierot realizował innowacyjny program wychowania. W czasie drugiej wojny światowej, Niemcy przenieśli Dom Sierot za mury warszawskiego getta. Janusz Korczak mógł wydostać się z getta i uniknąć śmierci, uważał jednak, że musi zostać do końca ze swoimi wychowankami. Zginął wraz z nimi w komorze gazowej w obozie zagłady w Treblince.
W 1911 r. podjął decyzje o niezakładaniu rodziny" Za syna wybrałem ideę służenia dziecku i jego sprawie"- wspominał to postanowienie wiele lat później. Od początku swojej działalności walczył
o wlaściwe kształtowanie osobowości dziecka."Kochaj dziecko ,ale nie tylko swoje; poznaj dziecko
 i siebie,ufaj dziecku, unikaj przemocy wobec niego"- to tylko niektóre z zasad realizowanych
w pracy z najmłodszymi w prowadzonych przez niego zakładach wychowawczych.
Był także autorem popularnych pogadanek radiowych zwanych gadaninkami Starego Doktora, bardzo wiele pisał. W jego dorobku znajdziemy artykuły publicystyczne poświęcone wychowaniu, a także nowele i powieści dla dzieci i młodzieży z popularnym do dziś Królem Maciusiem
Pierwszym na czele.

Komentarze